Вршимо замену батерија, вентила, вирбли, мешача, водокотлића, wc шоља, бојлера и сл.